Договір публічної оферти

(редакція від 5 жовтня 2021 року)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН» (далі - Товариство) публікує Договір, який визначає порядок доступу до сайту https://optima.kids/ та мобільного додатку https://game.optima.school/ з метою надання необмеженому колу осіб неформальної освіти відповідно до навчальної програми (курсу), викладеної в них.

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт чи Мобільний додаток. Товариство пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю оферту, здійснює оплату послуг ТОВ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН» щодо платної доставки інформації за допомогою Сайту та/або Мобільного додатку відповідно до умов цієї публічної оферти. Юридична особа приймає цю оферту та здійснює оплату послуг Товариства на підставі окремого договору.

Категорії платної інформації (матеріалів) визначаються Товариством самостійно.

Оплата послуг Користувачем є акцептом оферти.

Визначення:

Сайт - https://optima.kids/,

Мобільний додаток – мобільний додаток https://game.optima.school/.

Товариство - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН».

Договір - цей Договір про надання доступу до навчальних матеріалів Сайту та Мобільного додатку.

Користувач - фізична особа, яка досягла 18 років і здійснює та має доступ до Сайту / Мобільного додатку за допомогою мережі «Інтернет». Користувачем може бути фізична особа, яка не досягла 18 років, з дозволу законного представника (матері, батька, представника, опікуна), крім здійснення попередньої оплати, що може здійснюватися лише фізичною особою, яка досягла 18 років.

Передплата – доступ до навчальних матеріалів, розміщених на Сайті та в Мобільному додатку. Передплата надається за певну плату на певний строк відповідно до умов і об’єму відповідного тарифу Передплати.

Автопродовження передплати - сервіс автоматичного продовження Передплати.

День - період часу тривалістю двадцять чотири години.

Місяць - період часу тривалістю тридцять днів.

Квартал - період часу тривалістю дев’яносто днів.

Рік - період часу тривалістю триста шістдесят п’ять днів або 12 місяців із дати початку Курсу.

Навчальний рік – період часу, який становить 9 календарних місяців (вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень). Товариство має право змістити початок навчального року на один чи декілька календарних місяців.

Платіжна система - фінансовий посередник, який бере участь у розрахунках між Товариством та Користувачем відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Навчальна програма або Курс – структура тематичних занять на розвиток уваги, пам'яті, логічного мислення та/або інша інформація, викладена на Сайті та в Мобільному додатку.

Ігротека – наявні на Сайті та в Мобільному додатку ігри на розвиток уваги, пам'яті, логічного мислення.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Товариство надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду (використання) Користувачами навчальних матеріалів, розміщених на Сайті та в Мобільному додатку, виконання тематичних завдань та ігор на розвиток уваги, пам'яті, логічного мислення.

1.2. Категорії та обсяг платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. Послуги Товариства, що надаються за цим Договором, включають у себе Передплати (залежно від виду Передплати), які містяться в Додатку №1 до цього Договору або на сторінці «Передплата» в Мобільному додатку для користувачів мобільного додатку.

1.4. Надходження Товариству оплати від Користувача є прийняттям (акцептом) Договору (оферти), що означає повне й беззастережне прийняття Користувачем умов Договору.

1.5. Послуги Товариства для юридичних осіб надаються виключно за окремими договорами з такими юридичними особами.

1.6. Акцептуючи даний Договір, Користувач погоджується повністю й беззастережно з умовами Політики конфіденційності.

1.7. З Політикою конфіденційності можна ознайомитися за посиланнями https://optima.kids/politika-konfidenciynosti або на відповідній сторінці Мобільного додатку.

1.8. На Сайті та в Мобільному додатку можуть бути додатково вказані умови використання окремих ресурсів, контенту, політики конфіденційності та захисту персональних даних та ін.

1.9. Якщо Користувач не згодний із Договором, то він не може користуватися Сайтом чи Мобільним додатком.

1.10. Товариство повідомляє, що через Сайт і Мобільний додаток можна отримати доступ до інших ресурсів (сайтів) в мережі «Інтернет». Товариство не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик.

1.11. Товариство намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту та Мобільного додатку, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Сайту й Мобільного додатку, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту (матеріалів).

1.12. Матеріали (контент) Сайту та Мобільного додатку не можуть бути використані третіми особами для публічного перегляду та в комерційних цілях без письмової згоди Товариства.

1.13. Користувач користується Сайтом та Мобільним додатком виключно на власний ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні його комп'ютеру та даним. Товариство не несе відповідальності за невідповідність Сайту та Мобільного додатку цілям та очікуванням Користувача.

2. ПОРЯДОК І УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ

2.1. Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

2.1.1. зареєструватися на Сайті шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми та/або завантажити Мобільний додаток в App store / Google play та зареєструватися шляхом заповнення полів реєстраційної форми;

2.1.2. уважно ознайомитися з умовами Договору та прийняти його;

2.1.3. вибрати необхідний Тариф Передплати  відповідно до Договору;

2.1.4. ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система;

2.1.5. підтвердити оплату і оплатити.

2.2. Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства на підставі виставленого рахунку та окремого Договору.

2.3. В особистому кабінеті Користувачеві доступна інформація щодо Користувача, фінансової історії, строку дії передплати, можливості зміни пароля чи заміни платіжної картки. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватися Товариством.

2.4. Оплата послуг Товариства на Сайті проводиться Користувачем на умовах 100% передплати за допомогою Платіжної системи liqpay.ua, з додатковою інформацією про систему можна ознайомитися за посиланням: https://www.liqpay.ua/. Оплата послуг Товариства в Мобільному додатку проводиться Користувачем на умовах 100% передплати за допомогою Платіжних систем, вказаних у ньому (при оплаті послуг через мобільний додаток такі оплати можуть здійснюватися за посередництва платіжного профілю Google Payments або облікового запису Apple, відповідно до встановленого Товариством або Платіжною системою порядку).

2.5. Товариство попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включно з комісіями мобільних операторів (при їх наявності), і надає свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії та збори будуть оплачені Користувачем. Інформацію про такі комісії та збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються й не відшкодовуються Товариством. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

2.6. Вартість Тарифів Передплати для Користувачів указано в Додатку №1 до цього Договору або на сторінці «Передплата» в Мобільному додатку.

2.7. Усі ціни визначені без ПДВ.

2.8. Товариство має право в односторонньому порядку й без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього Договору, наповнення Курсу, розміри тарифів тощо шляхом розміщення (зміни) відповідного документа (інформації) в новій редакції на Сайті та в Мобільному додатку.

2.9. Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на Сайті та в Мобільному додатку.

2.10. Зміни, що стосуються строків Передплати та розмірів Тарифів, застосовуються тільки для Передплат, придбаних після такої зміни.

2.11. Користувач має право змінити обраний вид передплати та Тариф на Сайті чи в Мобільному додатку на інший. Зміна Тарифу відбувається після закінчення дійсного періоду Передплати.

2.12. Відмова від послуг після оплати є неможливою.

3. АВТОПРОЛОНГАЦІЯ

3.1. Користувачі, які оплачують Послуги відповідно до Передплати з автопролонгацією, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Передплати на новий термін – місяць чи інший строк (автопродовження Передплати).

3.2. Після активації цієї послуги для всіх Користувачів оплата нового строку Передплати здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів із рахунку Користувача. Послуга автопродовження Передплати надається до того часу, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті Користувача, заповнивши необхідну форму, або поки не закінчиться Навчальний рік.

3.3. Послуга вважається скасованою у випадку закінчення Навчального року.

3.4. Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду за умови повідомлення Користувачем про відмову в особистому кабінеті не пізніше як за 2 робочих дні до кінця оплаченого строку Передплати. Для скасування послуги Користувачам Мобільного додатку необхідно повідомити про таке скасування в особистому кабінеті Мобільного додатку та скасувати передплату відповідно до налаштування профілю Google Play або Apple. Незалежно від дати повідомлення послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

3.5. Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Передплати, що означає згоду Користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих самих умовах на той самий термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача.

3.6. У разі недостатньої кількості коштів на рахунку Користувача або неможливості проведення платежу Передплата на новий строк не надається, а послуга автопродовження Передплати відключається. У цьому випадку на електронну пошту Користувача надсилається лист, в якому вказано причину відмови в доступі до Курсу (недостатньо коштів) з посиланням на оплату згідно з вибраним Тарифом та варіантом оплати.

3.7. При зміні Товариством тарифів на Передплату новий Тариф буде застосовано з наступного передплатного періоду для нових Користувачів у відповідному Навчальному році та у випадку поновлення Користувачем Передплати після її скасування (зокрема у випадку недостатності коштів для автоматичного продовження Передплати). При цьому Товариство не зобов'язане повідомляти про такі зміни Користувачів, окрім як розмістити інформацію на Сайті та в Мобільному додатку.

4. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА (КУРС)

4.1. Матеріали, викладені на Сайті та в Мобільному додатку, направлені на дітей віком від 5 до 6 років, але можуть використовуватися всіма віковими категоріями. Матеріали створюють єдину систему цікавого, розвивального, доступного навчання дітей старшого дошкільного віку.

4.2. Додатковою метою Навчальної програми є допомога батькам у використанні комп'ютера або планшета як сучасного, ефективного та водночас зрозумілого дитині засобу навчання.

4.3. Навчальна програма  сформована з:

4.3.1. тематичних занять, які складаються з анімаційних роликів та розвивальних ігор, що навчають розмовляти та читати, знайомлять з елементарними математичними поняттями, допомагають пізнавати навколишній світ;

4.3.2. цікавих логічних завдань для закріплення матеріалу;

4.3.3. ігор в Ігротеці на розвиток уваги, пам'яті, логічного мислення;

4.3.4. додаткових розділів (напрямів): АРТстудія, англійська мова та ін.

4.4. Результати проходження Навчальної програми:

4.4.1. отримання позитивного досвіду навчання;

4.4.2. формування базових якостей особистості, як-от самостійність, відповідальність і креативність;

4.4.3. засвоєння культури мовлення та спілкування рідною мовою;

4.4.4. опанування знань і навичок, необхідних для майбутнього успішного навчання в школі.

4.5. Наповнення Навчальної програми, зокрема її зміна в будь-який час (і після оформлення Передплати) є виключним правом Товариства та не потребує згоди Користувача.

4.6. Зміна Курсу здійснюється шляхом редагування інформації (матеріалів) на Сайті та в Мобільному додатку без будь-якого додаткового повідомлення про дані дії Користувача.

4.7. Тривалість Навчальної програми становить один Навчальний рік.

4.8. За результатами навчання не передбачено присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти або присвоєння професійних та/або присудження часткових освітніх кваліфікацій.

4.9. Виконання Користувачами завдань Курсу (занять, ігор та ін.) здійснюється онлайн.

5. КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА

5.1. Реєструватися як інша особа.

5.2. Вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або з іншими організаціями.

5.3. Передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу в систему іншим особам.

5.4. Намагатися будь-яким способом, зокрема шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до чужих логінів і паролів.

5.5. Використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом і його сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.

6. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

6.1. Сайт і Мобільний додаток, будь-які його складники, зокрема, але не виключно, програмний код, елементи дизайну, текст і всі без винятку інші об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема матеріали курсу, інформаційні ролики, ігри, є виключною власністю Товариства та не передаються Користувачам при користуванні Сайтом чи встановленні та використанні Мобільного додатку.

6.2. Ці Правила не передбачають надання жодних прав та дозволів Користувачам на використання Сайту та Мобільного додатку будь-яким способом, крім тих, що визначені їх функціональними можливостями.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації та даних, указаних ним при оплаті послуг Товариства.

7.2. Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включно з контактними даними (адреса, телефон, електронна пошта).

7.3. У разі пред'явлення до Товариства претензій із боку третіх осіб через використання персональних даних, суб'єктами яких вони є, і наданих Товариству Користувачем, Користувач зобов'язується самостійно та своїм коштом врегулювати всі ці претензії та судові позови або відшкодувати Товариству понесені через це витрати.

7.4. У разі виявлення Товариством факту повідомлення Користувачем недостовірної інформації або персональних даних Товариство має право видалити акаунт, реєстрацію Користувача та (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, без відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

7.5. Товариство не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включно з: діями органів державної влади, пожежами, повенями, землетрусами, іншими стихійними діями, збоями в енергетичних або телекомунікаційних мережах (зокрема порушеннями роботи ліній зв'язку, несправністю обладнання тощо), страйками, громадянськими заворушеннями, безладами, будь-якими іншими обставинами, не обмежуючись перерахованими, які можуть вплинути на виконання Товариством умов Договору та непідконтрольні Товариству.

7.6. Товариство також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, у результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв у роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, зокрема пов'язаних із діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером Користувача та сервером Сайту; інших випадків, пов'язаних із діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі «Інтернет» та/або комп'ютерного обладнання, що існували на момент укладення Договору тощо.

7.7. Усі суперечки, що випливають із правовідносин щодо Договору, розв'язуються шляхом переговорів.

7.8. У разі порушення Користувачем цього Договору або Договору про умови та правила користування Сайтом Товариство має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і/або IP-адреси) для користувача в будь-який час, із попереднім повідомленням або без такого, без відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. При цьому невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився, не повертається Користувачеві.

Реквізити Товариства:

ТОВ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН», місце розташування: Україна, 03126, м. Київ, бульв. Гавела Вацлава, буд 81, к. 32, код ЄДРПОУ 43791759, платник податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВ. Тел.: +380 44 5925412.

Генеральний директор М. О. Мілецька

Редакція Договору від 5 жовтня 2021 року

 

Додаток №1 до Договору публічної оферти

Тарифи та оплачувані періоди

1. Строк доступу до Курсу.

1.1. Курс та Ігротека доступні Користувачам тільки 9 (дев’ять) місяців протягом відповідного Навчального року.

1.2. Ігротека доступна протягом 12 місяців із дати початку Курсу у випадку оплати Користувачем повного Курсу.

2. Користувач може вибрати декілька варіантів оплати за Курс для оформлення Передплати (надалі – Оплачуваний період):

2.1. щомісячна оплата (за замовчуванням);

2.2. щоквартальна оплата;

2.3. оплата за половину курсу;

2.4. оплата за весь курс.

3. Тарифи (вартість Курсу залежно від оплачуваного періоду):

3.1. на умовах щомісячної Оплати вартість Курсу становить 2250 грн, з розрахунку 250 грн за один місяць;

3.2. на умовах щоквартальної Оплата вартість Курсу становить 1200 грн, з розрахунку 200 грн за квартал;

3.3. на умовах Оплати за половину курсу вартість Курсу становить 800 грн, з розрахунку 180 грн за половину курсу;

3.4. на умовах Оплати за весь курс вартість Курсу становить 1400 грн.

4. Строки оплати та автопролонгація.

4.1. Оплата Курсу здійснюється Користувачем на умовах Передплати з автопролонгацією (окрім оплати за весь Курс одразу):

4.1.1. Щомісячна оплата — перша оплата в момент оформлення Передплати та кожна наступна після закінчення 30-го дня з дати останньої оплати.

4.1.2. Щоквартальна оплата — перша оплата в момент оформлення Передплати та кожна наступна після закінчення 90-го дня з дати останньої оплати.

4.1.3. Оплата за половину курсу — перша оплата в момент оформлення Передплати та наступна після закінчення половини Курсу (половини занять відповідно до структури Курсу. Структура Курсу та кількість занять в одному місяці визначається Товариством самостійно. Орієнтовний строк списання – після закінчення 135-го дня з дати оплати).

4.2. Передплата за весь Курс здійснюється Користувачем відразу в момент оформлення без автопролонгації. У цьому випадку додатково до доступу до всього Курсу Користувачу відкриватиметься безлімітний доступ до Ігротеки на період одного року (12 місяців) із дати початку курсу.

5. Припинення Передплати на умовах автопролонгації.

5.1. Якщо після 5-ї спроби Платіжній системі не вдалося списати необхідну суму коштів, на електронну пошту Користувача надсилається лист, в якому вказано причину відмови в доступі до Курсу (недостатньо коштів) з посиланням на оплату згідно з вибраним Тарифом і варіантом оплати.

Реквізити Товариства:

ТОВ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН», місце розташування: Україна, 03126, м. Київ, бульв. Гавела Вацлава, буд 81, к. 32, код ЄДРПОУ 43791759, платник податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВ. Тел.: +380 44 5925412.

Генеральний директор   М. О. Мілецька

Редакція Додатка №1 Договору публічної оферти від 5 жовтня 2021 року