Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика, Політика конфіденційності) розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-VI.

1.2. Положення Політики конфіденційності поширюються на відносини з будь-якими фізичними особами (далі – Користувач) стосовно обробки їх персональних даних, зокрема, але не виключно, їх збирання, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту, знеособлення, знищення та розкриття.

1.3. Реєструючись на Сайті за посиланням: https://optima.kids/ чи в мобільному додатку https://game.optima.school/ (далі – Сайт і Мобільний додаток відповідно), Користувач надає адміністратору Сайту та Мобільного додатку беззаперечну згоду на обробку своїх персональних даних. Факт надання Користувачем добровільної згоди (дозволу) на обробку визначених у цій Політиці персональних даних засвідчується фактом реєстрації на Сайті чи в Мобільному додатку.

1.4. Якщо Користувач не погоджується безумовно прийняти всі положення, викладені в цій Політиці, він не має права користуватися Сайтом чи використовувати Мобільний додаток.

1.5. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачами.

1.6. Користувач несе відповідальність за утримання своїх персональних даних в актуальному стані. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку не несе відповідальності за неякісне виконання та/або невиконання своїх зобов'язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Користувача та/або невідповідністю такої інформації дійсності.

1.7. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки та захисту його персональних даних та даних з авторизації (логін, пароль) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та персональних даних Користувача. При цьому адміністратор Сайту та Мобільного додатку не несе відповідальності за збитки, спричинені внаслідок такого доступу.

 

2. Персональні дані

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністратора Сайту та Мобільного додатку щодо умисного нерозголошення персональних даних Користувачів, наданих за різноманітними запитами адміністратора Сайту та Мобільного додатку (наприклад, під час реєстрації, оформлення підписки тощо).

2.2. Персональні дані, що обробляються в межах цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті та в Мобільному додатку.

2.3. Адміністрація Сайту та Мобільного додатку залишає за собою право на уточнення персональних даних Користувача за телефоном, вказаним останнім під час реєстрації на Сайті чи в Мобільному додатку.

2.4. Мобільний додаток збирає IP-адреси Користувачів.

 

3. Мета збору та обробки персональних даних

3.1. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку використовує, здійснює обробку та зберігає персональні дані Користувачів із наступною метою:

3.1.1. виконання покладених на адміністратора Сайту та Мобільного додатку функцій, повноважень та обов’язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та інших відносин;

3.1.2. для здійснення ідентифікації Користувача для оформлення передплати;

3.1.3. встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, у тому числі, але не виключно, направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту та Мобільного додатку, надання послуг, обробки інформаційних запитів і заявок Користувача;

3.1.4. створення облікового запису для користування Користувачем матеріалами Сайту та Мобільного додатку;

3.1.5. надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних із використанням Сайту та Мобільного додатку;

3.1.6. покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, аналізу та прогнозування уподобань, інтересів Користувачів.

3.2. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

3.3. Строки та спосіб обробки та зберігання персональних даних Користувачів визначаються адміністратором Сайту та Мобільного додатку на власний розсуд, виходячи з мети обробки та зберігання персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

4. При роботі Сайту використовуються файли Сookie.

4.1. Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веббраузеру та зберігаються на пристрої користувача.

4.2. Щоб зробити відвідування Сайту зручнішим, відстежувати відвідування Сайту та покращувати сервіс, Товариство збирає невелику частину інформації, відправленої з вашого браузера, так звані файли Сookie.

4.3. За бажанням користувач може не надсилати Сookie (така опція доступна в налаштуваннях вашого браузера). Однак, будь ласка, візьміть до уваги, що відключення функції відправки файлів Сookie може обмежити можливості використання Сайту.

4.4. Файли Сookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти та блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з Сайту.

4.5. Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики. Для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній.

 

5. Умови надання доступу до бази персональних даних Користувачів.

5.1. Розкриття персональних даних Користувача проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку не розголошує персональні дані Користувачів третім особам без згоди Користувача, крім випадків, визначених чинним законодавством України, і виключно за обґрунтованим запитом державного органу та/або ухвалою/рішенням суду, що набрали законної сили, та у випадках, передбачених цим Положенням.

5.3. Адміністратор Мобільного додатку залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України здійснювати обмін персональними даними Користувачів із державними органами з метою запобігання шахрайським діям із використанням Мобільного додатку, врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, що можуть стати/стали причиною порушення чинного законодавства, а також у випадках виявлення адміністратором Мобільного додатку неправомірних дій Користувача та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5.4. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

 

6. Зміна умов Політики конфіденційності

6.1. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку залишає за собою право змінювати умови Політики конфіденційності в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції Політики безпосередньо на Сайті та в Мобільному додатку.

6.2. Користувач зобов’язаний здійснювати моніторинг змін політики конфіденційності на сайті та в Мобільному додатку власними силами та засобами.

6.3. Якщо Користувач не згоден з оновленими умовами Політики конфіденційності, він зобов’язаний негайно зупинити будь-яку взаємодію з Сайтом чи Мобільним додатком.

 

7. Додаткові умови

7.1. Адміністратор Сайту та Мобільного додатку не несе відповідальності за збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики.

7.2. У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики, включно з будь-яким реченням, пунктом або їх частиною, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі та продовжують діяти в повній силі та є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконане без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тою мірою, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

7.3. Термінологія, що використовується в даній Політиці, має таке ж значення, яке визначено чинним законодавством України.

7.4. Усі питання, не визначені цією Політикою, підлягають врегулюванню відповідно до  чинного законодавства України.

7.5. Користувач підтверджує, що він ознайомлений із положенням Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-VI, зокрема своїми правами та обов’язками, визначеними цим Законом.

7.6. Всі пропозиції або питання щодо Політики конфіденційності слід спрямовувати в службу підтримки користувачів Сайту чи Мобільного додатку на електронну адресу: is@optima.school.

 

Адміністратор Мобільного додатку

Реквізити Товариства:

ТОВ «ОПТІМА ЕДЬЮКЕЙШН», місце розташування: Україна, 03126, м. Київ, бульв. Гавела Вацлава, буд 81, к. 32, код ЄДРПОУ 43791759, платник податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВ. Тел.: +380 44 5925412.

Генеральний директор М. О. Мілецька

Редакція від 5 жовтня 2021 року